Skip links

Matematyk, „człowiek renesansu”

Jan Brożek

Pszczoły budują miodowe plastry z komórek o kształcie sześciokątów foremnych. Okazuje się, że to właśnie te figury najdokładniej wypełniają powierzchnię i tworzą stabilne konstrukcje. W XVII wieku pszczelimi dokonaniami zainspirował się Jan Brożek, który badał właśnie to jakimi figurami można idealnie zapełnić przestrzeń.

Jan Brożek (1585-1652) był matematykiem, astronomem, lekarzem, teologiem i historykiem sztuki – badaczem wszechstronnym. Napisał pierwsze wydane na ziemiach polskich podręczniki arytmetyki. Był też profesorem i rektorem Akademii Krakowskiej.


Brożek był człowiekiem o szerokich horyzontach, zdecydowanym zwolennikiem kopernikańskiej teorii heliocentrycznej. Zafascynowany postacią Kopernika napisał jego biografię, poprzedzoną wnikliwymi badaniami i podróżami śladem toruńskiego mistrza.

Choć dokonania Brożka w dziedzinie matematyki, choćby te związane z poszukiwaniem tzw. liczb zaprzyjaźnionych, zyskały największy rozgłos, to trzeba pamiętać że Brożek zasłużył się również dla Akademii Krakowskiej. Przekazał do jej zbiorów m. in. księgozbiór liczący 2000 pozycji. Na owe czasy było to jak dziś podpięcie szybkiego internetu z dostępem do wiedzy z całego świata. 

Więcej informacji

Księgi i liczby Jana Brożka

Księgi i liczby Jana Brożka

Przez lata kolekcjonował książki. Jego zbiór był niezwykle bogaty. Zawierał między innymi dzieła Keplera, Galileusza i Kopernika. Te wszystkie księgi

Naukowe podróże Jana Brożka

Naukowe podróże Jana Brożka

W 1491 roku na studia w Krakowie zapisał się Mikołaj Kopernik. Ponad sto lat później, na początku XVII wieku do

Return to top of page
Skip to content