Skip links

naukowiec, inicjator pierwszego lotu balonem

Jan Śniadecki

Jan Śniadecki to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych okresu oświecenia. Był polihistorem, czyli osobą o rozległej wiedzy z wielu dziedzin nauki. Przez wiele lat związany z Krakowem – najpierw jako student Akademii Krakowskiej, a następnie profesor i jej wykładowca. Obszarami jego zainteresowań były: algebra, matematyka, fizyka, astronomia, chemia i przedmioty humanistyczne.


1 kwietnia 1784 roku czterech naukowców: Jan Jaśkiewicz, Jan Szaster, Franciszek Scheidt oraz właśnie Śniadecki postanowiło publicznie zademonstrować, że już niebawem człowiek będzie miał szanse oglądać ziemię z lotu ptaka. Tego dnia odbył się bezzałogowy lot balonu. Sukces był ogromny, bo ogrzana ciepłym powietrzem bania uniosła się na wysokość 400 m. Był to pierwszy lot balonu nad Polską, zainspirowany wcześniejszym lotem braci Montgolfier we Francji.

Więcej informacji

Jan Śniadecki – wielki polski polihistor. Polihistor, czyli kto?

Jan Śniadecki – wielki polski polihistor. Polihistor, czyli kto?

Gdy przyjrzymy się książkom i artykułom, które napisał polski uczony Jan śniadecki to jedną z pierwszych rzeczy jaką można dostrzec

Return to top of page
Skip to content